Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları A.Ş. ( ALMAD) yönetim kurulu başkanı MEHMED NUREDDİN ÇEVİK şirketin paylarından yüklü bir alış işlemi gerçekleştirdi.

Payları 8,83 - 9,20 TL fiyat aralığından aldı.

Mehmed N. Çevik, tam 3.750.000 TL'lik bir pay alımı gerçekleştirdi.

Bu yüklü pay alımı sonrasında Çevik'in şirketteki payı ve oy hakları %36,36 sınırına ulaştı!

KAP açıklaması ise şöyle oldu:

Bedelsiz Sermaye Arttırımın Tarihi Açıklandı! Bedelsiz Sermaye Arttırımın Tarihi Açıklandı!

"26/09/ 2023 - 26/09/2023 tarihinde ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,83 -9,20 TL fiyat aralığından 3.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca
/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
sermayesindeki paylarım/oy haklarım 26/09/2023 tarihi itibariyle %36,36 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin
detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Bu alış işleminden hemen sonra hissede %6,26'lık bir yükseliş görüldü. Ardından devam eden grafik ise şöyle şekillendi: