Turizm yatırımları konusunda büyük geçmişi olan Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO), bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı! Bedelsiz oranı ne? Toplam sermaye artırımı ne kadar? 

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Şirketi'nden  (MRGYO), %21 bedelsiz sermaye artırımı kararı geldi. Sermaye, 70 milyon liralık bir artışla 400 milyon liraya çıkacak. Sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru aşamasında. Milyonluk sermaye artırımı onay bekliyor!

Şirket güne hızlı başladı ! %7 değerlendi ! Şirket güne hızlı başladı ! %7 değerlendi !

KAP Duyurusu

Yönetim Kurulumuzun 25.09. 2023 tarihli kararı ile;

Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 TL (Üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 70.000.000 -TL (YetmişmilyonTürk Lirası) tutarında (%.21,21) oranında artırılarak 400.000.000- TL ( DörtyüzmilyonTürk Lirası)'na çıkarılmasına,
İç kaynaklardan yapılacak olan 70.000.000 -TL (YetmişmilyonTürk Lirası) tutarındaki sermaye artışının, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre, Geçmiş Yıl karlarından 16.428.964,16 TL, Emisyon Primlerinden 22.361.249,15 TL, Olağanüstü Yedeklerden 31.209.786,69 TL olmak üzere finansal tablolarımızda yer alan yedeklerden karşılanmasına,
Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 70.000.000 -TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına,
İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine