Enflasyon sermayeyi aşındırdı dedi %236 bedelsiz kararı aldı!

Ulusoy Un şirketinin 18.12.2023 tarihli Yöetim Kurulu toplantısında; Son dönemde ülkede ve tüm dünya'da olumsuz etkilerini yaşadığı enflasyonun orta uzun vade de şirketin sermayesinde de aşındırıcı etkisinin olacağı ve hasılata oranla ödenmiş sermayenin düşük kaldığının görülmesi neticesinde 2.500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 42 1.530.000,-TL artırılarak 178.470.000,- TL'den 600.000.000,- TL'ye bedelsiz olarak yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

100 Lotunuz Bugün 200 Lot Olacak! 100 Lotunuz Bugün 200 Lot Olacak!

Bedelsiz bölünme esnasında elinde 100 lot ULUUN hissesi olan bir yatırımcı 236 adet lot daha elde etmiş olacak. Toplamda 336 adet ULUUN hissesi olacak.

ULUUN Şirketinin KAP Açıklaması;

Yönetim Kurulumuzun 18.12.2023 (Bugün) tarihli toplantısında;

Şirketimizin geri alım yoluyla iktisab ettiği 12.500.000,- TL nominal değerli 12.500.000 adet şirketimiz paylarının, ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılarımız nezdindeki belirsizliğin pay fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 9'ncu fıkrası uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 190.970.000,- TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 178.470.000,- TL'ye indirilmesine,

Ayrıca; Son dönemde ülkemiz ve tüm dünya'da olumsuz etkilerini yaşadığımız enflasyonun orta uzun vade de şirketimiz sermayesinde de aşındırıcı etkisinin olacağı ve hasılatımıza oranla ödenmiş sermayenin düşük kaldığının görülmesi neticesinde 2.500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 42 1.530.000,-TL artırılarak 178.470.000,- TL'den 600.000.000,- TL'ye bedelsiz olarak yükseltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Editör: Sekna Karaca