Enflasyon sermayeyi aşındırdı dedi %236 bedelsiz kararı aldı!

Ulusoy Un şirketinin 18.12.2023 tarihli Yöetim Kurulu toplantısında; Son dönemde ülkede ve tüm dünya'da olumsuz etkilerini yaşadığı enflasyonun orta uzun vade de şirketin sermayesinde de aşındırıcı etkisinin olacağı ve hasılata oranla ödenmiş sermayenin düşük kaldığının görülmesi neticesinde 2.500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 42 1.530.000,-TL artırılarak 178.470.000,- TL'den 600.000.000,- TL'ye bedelsiz olarak yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Bedelsiz bölünme esnasında elinde 100 lot ULUUN hissesi olan bir yatırımcı 236 adet lot daha elde etmiş olacak. Toplamda 336 adet ULUUN hissesi olacak.

%1000 Bedelsiz Verdi Patron Milyonlarca Lot Sattı! Bu Hissede Neler Oluyor? %1000 Bedelsiz Verdi Patron Milyonlarca Lot Sattı! Bu Hissede Neler Oluyor?

ULUUN Şirketinin KAP Açıklaması;

Yönetim Kurulumuzun 18.12.2023 (Bugün) tarihli toplantısında;

Şirketimizin geri alım yoluyla iktisab ettiği 12.500.000,- TL nominal değerli 12.500.000 adet şirketimiz paylarının, ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılarımız nezdindeki belirsizliğin pay fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 9'ncu fıkrası uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 190.970.000,- TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 178.470.000,- TL'ye indirilmesine,

Ayrıca; Son dönemde ülkemiz ve tüm dünya'da olumsuz etkilerini yaşadığımız enflasyonun orta uzun vade de şirketimiz sermayesinde de aşındırıcı etkisinin olacağı ve hasılatımıza oranla ödenmiş sermayenin düşük kaldığının görülmesi neticesinde 2.500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 42 1.530.000,-TL artırılarak 178.470.000,- TL'den 600.000.000,- TL'ye bedelsiz olarak yükseltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Editör: Sekna Karaca