Öncelikle, imalat kapasitesi kullanım oranı nedir?

GRTRK 44,850,000 TL'lik Alım Yaptı! GRTRK 44,850,000 TL'lik Alım Yaptı!

Bir üretim biriminin veya imalat sanayi kuruşunun belirli bir dönemde fiilen gerçekleştirdiği üretim miktarının, fiziki olarak üretebileceği en yüksek miktara oranı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı olarak tanımlanır.

TCMB İmalat Kapasitesi Kullanım Oranını açıkladı. Ve bilgilendirme yaptı:

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
2023 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1743 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen
yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7
puan artarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,0
seviyesinde gerçekleşmiştir.