Ziraat GYO, genel kurul kararı ile dağıtmaya karar verdiği nakit kar payının, dağıtım tarihini kesinleştirdi!

Temettü kararı, 16 Ağustos 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'unda onaylanmıştı. 

Bu kapsamda; kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 27.09.2023 olarak belirlenmiştir.

Şirketin 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net ve brüt 0,0049062 TL'dir.

NOT:  Şirket, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.

Şirketin son hisse grafiği ise şöyle:

Temettü Nedir?

Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık paylarına göre kar payı verme işlemidir. Yıllık bilançoya göre belirlenen net kar veya ayrılmış yedeklerden ödenir. Kar payı dağıtımına genel kurul karar verir. Ana sözleşmeye eklenen bir madde ile bazı pay sahiplerine temettüde ayrıcalık tanınabilir. Bu durumda, dağıtılan kar paylarında bu ayrıcalıkların oranları dikkate alınır.

Şirketlerin temettü dağıtım tarihleri genellikle ikinci çeyrek içinde gerçekleşir, ancak değişkenlik gösterebilir. Temettü hakkı kazanmak için ilgili hisse senetlerine sahip olmanız ve genel kurulda belirlenen temettü dağıtım tarihinde ortak olmanız gerekir. Bu tarihler önceden BIST'te duyurulur ve kamuoyuna bildirilir. Temettü almak için bu tarihten bir gün önce dahi hisse senedi satın almak yeterlidir.

Dev şirket yarın temettü verecek! Yatırımcısına müjde Dev şirket yarın temettü verecek! Yatırımcısına müjde

Nakit temettü alabilmek için hesabınızda temettü dağıtılacağı gün hisse senetlerinin bulunması gereklidir. Alacağınız nakit miktarı, şirketin hisse başına öngördüğü net temettü miktarına ve elinizdeki hisse senedi adedine bağlıdır. Örneğin, X şirketi hisse başına 1 TL net temettü ödeyeceğini açıkladı ve sizin 3.000 adet X hisseniz varsa, hesabınıza 3.000 TL temettü ödenecektir. Temettü dağıtım tarihinde, hisse senedi fiyatı ödenen temettü miktarı kadar düşer.