OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(OSMEN) yönetim Kurulu, 26 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul'da verilen yetkiye dayanarak önemli bir karar aldı. Ara dönem finansal tablolarına göre hesaplanan net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutarın bir kısmı, hisse senedi sahiplerine dağıtılacak.

REEDR'dan Temettü Kararını Açıkladı! REEDR'dan Temettü Kararını Açıkladı!

Toplam 23.250.000 Türk Lirası, 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren hisse başına brüt %111.01768, net %99.91591 oranında Kar Payı Avansı olarak dağıtılacak. Bu karar, oy birliğiyle kabul edildi ve şirketin hissedarlarına daha fazla değer sunma taahhüdünü yansıtıyor.

KAP Açıklaması:

"Yönetim Kurulu'nun, 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak 01.01.2023-30.09.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 23.250.000 TL'sının 20.942.609 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 31.01.2024 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 111.01768 net % 99.91591 oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına, katılanlarm oy birliği ile karar verilmiştir."

Kâr Payı Avansı Nedir?

Kar payı avansı, bir şirketin muhasebe dönemi sona ermeden önce, dönem içinde elde ettiği kârın bir kısmını hisse senedi sahiplerine ödemesi anlamına gelir. Kâr payı avansı, genellikle hisse senedi sahiplerine dönem sonunda ödenecek olan nihai temettünün ön ödemesi olarak düşünülür.