Otomotiv Şirketi Hissedarlarını Üçüncü Kez Temettü Ödeyecek! Otomotiv Şirketi Hissedarlarını Üçüncü Kez Temettü Ödeyecek!

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) bugün temettü dağıtacağını açıklamıştı.

Peki Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) Ne Yapar?

Şirketin portföyü kamu ve özel sektör hisseleri, devlet tahvilleri ve ters repo araçlarından oluşmuştur.

Buna ek olarak, kamu ve özel sektör hisse yatırımları öncelikli olarak kimyevi maddeler ve petrol, bankacılık ve finans ve metal sektörlerindedir.

Şirket yerli ve yabancı borsaların yanı sıra borsa dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları portföyüne yatırım ve portföyün yönetilmesi ile uğraşmaktadır.

 Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) Ne Kadar Dağıtacak ?

 pay başına net 0.0367 TL kar pay dağıtacak. Yüzde 0,09 temettü verimine sahip olan firmanın temettü detayları, şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklama:

''Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayenin %3,66666 (brüt=net) 1.100.000 TL tutarında temettünün ilişikte yer alan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak 25.10.2022 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu 10.08.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.''